Ons verhaal

Marcel Garritsen, expert in schakelen tussen zorg en participatie:

Ik ben gedurende mijn werkzame leven tot op de dag van vandaag altijd bezig geweest om vorm en inhoud te geven aan de zorg voor mensen die dat langdurig nodig hebben. Het terrein van de AWBZ, nu de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wmo vormen het wettelijk kader daarvoor.

De ontwikkelingen binnen de Wlz , de ZVW en de Wmo die zijn ingezet stellen mij voor de volgende uitdaging:
Op welke manier kan ik een bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen waarmee ik mee kan bouwen aan goede zorg en welzijn voor mensen die dat langdurig nodig hebben en hun naasten die zich daardoor vaak in een kwetsbare situatie bevinden? Mensen met dementie en hun naasten hebben daarbinnen mijn bijzondere aandacht.

Hoe houden we zoveel als mogelijk overeind van het solidariteitsprincipe in onze samenleving, waarmee we jarenlang de zorg voor onze medemensen hebben kunnen delen?
Daar wil ik mij ook de komende jaren bezig houden en dat is mogelijk door mijn unieke combinatie van een zorg - (verpleegkundige) en bedrijfskundige achtergrond samen met een behoorlijke hoeveelheid werk- en of bestuurservaring bij verschillende partijen binnen de AWBZ/WLZ en de Wmo:

• zorgaanbieders
• indicatieorgaan
• zorgkantoor
• informele zorg: mantelzorg en vrijwillige thuishulp (respijtzorg)
• welzijnsorganisaties
• opleidingsinstituten

gekoppeld aan de persoonlijke eigenschappen:
• gedrevenheid
• sterk gericht op mensen
• gemakkelijk contacten maken en
• voldoende relativeringsvermogen en humor

Waar ik in geloof

Ik ben een optimist en geloof dat mensen in onze samenleving iets voor elkaar willen betekenen. Ik ben er vast van overtuigd dat dat mensen gelukkiger maakt, het leven betekenis geeft. Dat doen mensen dan vanuit een bepaalde wederkerigheid: ik geef, maar krijg er ook iets voor terug. Gedeeld geluk is dubbel geluk.

Wat zie ik om me heen?

Ik zie dat mensen gewend zijn anderen verantwoordelijk te stellen voor het eigen geluk en daardoor niet, of niet voldoende zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. Ik zie organisaties en instellingen die steeds maar zeggen dat het belang van de cliënt voorop staat maar in feite nog steeds gedreven zijn door het organisatiebelang. Ik zie een stelsel van wonen zorg en welzijn waarbij de cliënten en naasten onvoldoende de regie pakken en organisaties en instellingen zo lang mogelijk vasthouden aan de bekende maar verouderde principes. Dat moet nu echt veranderen.

Wat wil ik daaraan doen?

Ik wil mensen duidelijk maken dat er een andere werkelijkheid bestaat in wonen, zorg en welzijn. Burgers in de eerste plaats. Maar ook organisaties en instellingen, scholingsinstituten, woningcorporaties, consumentenorganisaties. Iedereen die daar mee van doen heeft of krijgt: wij allemaal dus. Ik kan groepen mensen laten nadenken over hun eigen verantwoordelijkheid en het inzetten van de levenskracht die ze hebben en tot nu toe onderbenut laten.

Mijn unieke kracht

Ik kan mensen boeien door mijn verhaal te vertellen, het begrijpelijk uitleggen en concreet maken. Ik zie verbindingen die onmogelijk leken. Ik ben creatief in het bedenken van nieuwe concepten in wonen zorg en welzijn. Ik wil het ook snel; soms te snel. Ik maak gemakkelijk contact met mensen, blijf dichtbij mijzelf en ben wars van status en bijbehorend gedrag. En dat zorgt dat ik mensen en organisaties energie en geloof in eigen kunnen kan geven.

Waaraan je mij herkent

Vrolijk, optimistisch, humoristisch, betrokken en eerlijk: what you see is what you get

Wat wil ik bereiken

Ik wil een omslag bereiken in het denken over wonen zorg en welzijn in onze samenleving voor de komende jaren. Ik wil mensen helpen bij het zoeken naar eigen mogelijkheden en het pakken van de regie in het eigen leven. Ik wil een nieuw compartiment bouwen tussen eigen kunnen en handelen en de inzet van professionele zorg: de informele zorg. En…ik wil bereiken dat informele zorg als begrip weer verdwijnt. Van- Voor en Door burgers zelf!

Januari 2020